2. Mar 2010. LETTSKREMT: Fisken ble skremt av de sterke lydblgene fra 3D seismikk innsamling, men kom tilbake etter at seismikkinsamlingen var over seismikk og fisk rsmtet er bekymret for den kende seismiske aktiviteten de siste rene, og de konsekvenser dette fr for utvelsen av fisket. Nr det gjelder diskusjonen om 16. Apr 2018. I sitt innlegg om fisk og seismikk, bommer Wenche Cumming grovt, og sprer feilinformasjon om bde seismikk og oljeindustrien 2. Mar 2010. Fisken reagerer tydelig p lydblgene ved seismikkskyting. Det viser Havforskningsinstituttets rapport, som de har utfrt p oppdrag fra 9. Feb 2007. Seismikk brukes av oljeindustrien for kartlegge mulige forekomster av olje og gass under havbunnen. Det foregr ved at man sender 15. Mai 2009. Seismikk medfrer sty og rystelser i form av lydsignaler fra luftkanoner. Fisk skremmes av seismikkskyting, men omfang av skremmeeffekt 17. Okt 2016. Makrellfiskeri og seismisk aktivitet overlapper i stor grad i tid og rom. P hvilke effekter dette kan ha p pelagisk fisk, og srskilt makrell 19. Des 2013. Fiske og seismikk arealkonflikt. Fiskerinringen og petroleumsnringen er to viktige nringer for Norge. Begge er i stor grad brukere av 18. Aug 2007. Bruk av seismiske luftkanoner i jakten etter olje og gass skader hrselen til fisk og sjpattedyr, viser en ny rapport fra Naturvernforbundet 19. Mai 2008. Dette hevder Finn Soly, kaptein p Seismikkfartyet Northern Explorer i samtale med Bellonas Frederic Hauge 20. Feb 2017. SV nsker forby oljeleting med seismikk i havomrder hvor det ikke foregr oljeleting. Partiet nsker egne omrder for fiske der seismikk og fisk 13. Jan 2017 1. Skade fra sonar og seismikk: Bde seismikk og militre sonarer kan gi direkte skade p fisk og pattedyr. Spesielt flsomt er hrselsorganet seismikk og fisk 27. Nov 2015. Lydblgene fra seismiske kanoner har lave frekvenser som overlapper med omrdet hvor fisk hrer godt. Lyd er viktig for fisk bde til 22. Mai 2007. Bjrdal arbeider ombord p teststasjonen for seismikk som no ligg ved kai. S no kan vi forvente at det flyt opp daud fisk mellom fringane til 19. Mai 2009. SFT vedkjenner at det er kunnskapshull om effekten av seismikk p livet i havet, og at det ikke br skytes seismikk i omrder hvor fisk gyter eller.