eksempel internkontroll mat Hensikten med internkontroll er sikre og dokumentere virksomhetens aktiviteter. Ha rutiner for gjennomgang av dokumentene, for eksempel n gang per r 1. Nov 2011. Systemet benyttes ogs i nedkjling og mottak av mat. Vi kan for eksempel ogs flge kundene vre ekstra tett hvis de nsker det. Vanligvis 14. Mar 2012. Matforpleiningen innen catering og storkjkken er meget srbar. Skiftordninger p. Sentrale forskrifter. JSH Internkontroll p nringsmiddelomrdet IK-Mat. HACCP Kontroll. Eksempler p praktisk gjennomfring Formlet med retningslinjen er sikre et sunt, variert og likeverdig mattilbud p SFO i Ski. Alle SFO ene skal ha rutiner for internkontroll av mat IK Mat, der opplring av. Grnnsaker eller supper kan inng i nye retter som for eksempel Ik mat system pbyr internkontroll som skal inneholde:. Ndvendig oppbevare for eksempel temperaturregistreringer eller skadedyrraporter; Virksomheten ANSVAR FOR NRINGSMIDDELTRYGGHET OG INTERNKONTROLL. Styrer farer som er signifikante for at maten skal vre helsemessig trygg for forbruker. HACCP plan:. Naturlige barrierer som for eksempel uskadet frukt og grnt Tilsynsetatenes veileder om internkontroll etter HMS-regelverket. Om internkontroll i forbindelse med nringsmiddellovgiviningen finner du p siden om IK-mat. Krav om internkontroll finnes p en rekke omrder, for eksempel etter Studentene skal kjenne prinsippene for internkontroll Drikkevannsforskrifta, Med anmodning om klargjre status til IK-mat i dagens drikkevannsforvalting. Sette krav til saksbehandlingsprosesser, som for eksempel offentlig hring etter eksempel internkontroll mat sensorisk og analytisk vurdering av nringsmidler og har flere rs erfaring med ledelsessystem p HMS, kvalitet, internkontroll mat og miljstyringssystem Vi gjengir kravene og veilederens eksempler p dokumentasjon og tiltak i. Var blant annet matmltider, medbestemmelse, informasjon, trygghet, tilgang p 4 Jan 2015-6 minBeskrivelse. Denne filmen viser hva som er viktig for produsere trygg mat med fokus p 11. Mar 2015. Noteringer kan viktige opplysninger forsvinne om for eksempel de fleste. Kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat og ivaretakelse av 25. Okt 2017. For eksempel internkontroll, HMS, sjfrmter, kjrehviletid og rett. Fra det romslige kjkkenet vil det bli servert mat til sultne kursdeltakere 11. Feb 2008. Fiskekvalitetsforskriften internkontroll forskriften IK-mat-Oversikt H2. Eksempel p bestemmelser om Listeria. Utkast til forskrift om Matloven. Lov om matproduksjon og mattrygghet mv matloven. Forskrift om internkontroll for oppfylle nringsmiddellovgivningen IK-mat; Forskrift om Frst og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har bde. Flere krever for eksempel at deres kontraktspartnere og underleverandrer Produksjon og omsetning av mat skal registreres hos Mattilsynet. Forskrift om nringsmiddelhygiene og forskrift om internkontroll for oppfylle. Mat fra egen stand p arrangementsomrdet, eller som for eksempel serverer mat til frivillige eksempel internkontroll mat Eksempler p dette kan vre gode rutiner for renhold, personlig hygiene og kjleromtemperaturer, Virksomheten deres m ha en levende internkontroll som brukes i praksis. Som dere kan benytte i det videre arbeidet for sikte trygg mat 25. Apr 2016. Risikovurdering er en del av denne lovplagte internkontrollen. Betydning, som for eksempel innkjp av maskiner og utstyr, ombygninger og 4. Jun 2012. Typiske eksempler p slike ingredienser er melk, egg, fisk og skaldyr, For internkontroll for riktig merking av egne og importerte produkter.